Αναπαράσταση του Μαραθώνιου Δρόμου

Αναπαράσταση του Μαραθώνιου Δρόμου

Ιαν 10, 2012
Την Τετάρτη, 7 Νοεµβρίου 2012, το σχολείο µας έζησε µια µέρα µοναδική µε την αναπαράσταση του Μαραθώνιου ∆ρόµου.
Την Τετάρτη, 7 Νοεµβρίου 2012, το σχολείο µας έζησε µια µέρα µοναδική µε την αναπαράσταση του Μαραθώνιου ∆ρόµου. Ύστερα από πρόταση της ∆ιεύθυνσης του ∆ηµοτικού Σχολείου του Κολλεγίου Αθηνών, το τµήµα Φυσικής Αγωγής ανέλαβε τη διοργάνωση της εκδήλωσης µε την υποστήριξη και άλλων εκπαιδευτικών του σχολείου.

Σκοπός της δράσης ήταν όλοι οι µαθητές να ζήσουν µια εµπειρία προσοµοίωσης του Μαραθώνιου ∆ρόµου, αναλαµβάνοντας ρόλους αθλητών (µαθητές 5ης και 6ης τάξης), εθελοντών (µαθητές 3ης και 4ης τάξης), και θεατών (µαθητές 1ης και 2ας τάξης). Η διαδροµή που ορίστηκε ήταν 1000 µέτρα και η εκκίνηση του αγώνα δόθηκε, ύστερα από ένα σύντοµο χαιρετισµό, από τον επίσηµο προσκεκληµένο µας, το µέλος του Σωµατείου του ΕΕΙ και Πρόεδρο της Επιτροπής Υποτροφιών του ΕΕΙ, κ. ∆ηµήτρη Καραµάνο.

Ο αγώνας εξελίχθηκε οµαλά µε τους µαθητές – αθλητές να κάνουν εξαιρετική προσπάθεια και µε τους µαθητές – εθελοντές να ανταποκρίνονται άριστα στους υποστηρικτικούς ρόλους τους.

    

Στον τερµατισµό, οι µαθητές – θεατές και οι εκπαιδευτικοί υποδέχτηκαν µε θερµό τρόπο τους δροµείς.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε εκείνη την ηµέρα µε αναµνηστικές φωτογραφίες όλων των συντελεστών.

Την επόµενη µέρα, Πέµπτη, 8 Νοεµβρίου 2012, ήταν προγραµµατισµένη η ίδια εκδήλωση για τους µαθητές της 2ας, 4ης και 6ης τάξης.

Οι κακές καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν να ακολουθηθεί η προγραµµατισµένη διαδροµή και η αναπαράσταση του Μαραθώνιου ∆ρόµου έγινε στο κλειστό γυµναστήριο µε δροµείς τα µέλη της Μαθητικής Κοινότητας του ∆ηµοτικού Σχολείου και θεατές του µαθητές της 2ας τάξης. Η ατµόσφαιρα ήταν θερµή και η αναπαράσταση είχε και πάλι επιτυχία.

 

 

Επιστροφή