Ημέρα Μουσικής για τους μαθητές/τριες 5ης και 6ης τάξης. Συμμετέχει η χορωδία του Σχολείου Υπεύθυνος: κ. Μ. Εμπέογλου

Θέατρο ΚΨ ΔΗΜ

Load more comments
Comment by from