Συγκέντρωση όλων των μαθητών του Γυμνασίου στο Θέατρο. Θεατρική παράσταση του Δραματικού Ομίλου του Γυμνασίου με το έργο «The Sad Club” του Luke Barnes σε σκηνοθεσία Α. Γκιργκινούδη

Θέατρο Ψυχικού

Συγκέντρωση όλων των μαθητών του Γυμνασίου στο Θέατρο. Θεατρική παράσταση του Δραματικού Ομίλου του Γυμνασίου με το έργο «The Sad Club” του Luke Barnes σε σκηνοθεσία Α. Γκιργκινούδη

Load more comments
Comment by from