Ενημερωτική Συνάντηση για Περιφερειακές Εξετάσεις

IC Hall

Ενημέρωση για τις εξετάστων Περιφερειακών Υποτροφιών του Σαββάτου, 13/05/2023

Θα χρειαστεί σύνδεση μέσω MS Teams με την κυρία Βιολέτα Παύλου στην Κάντζα.

Load more comments
Comment by from