ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Θέατρο Χωρέμη

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ με θέμα "Το νέο πρόγραμμα σπουδών των Μαθηματικών στην πράξη". Εισηγητής: κ. Δ. Διαμαντίδης.

Load more comments
Comment by from