Τα παιδιά του Ομίλου Παιδικής Επιχειρηματικότητας θα αποδώσουν τις δωρεές των εταιρειών τους στα ιδρύματα: ΕΛΙΖΑ, ΕΛΕΠΑΠ, ΕΛΠΙΔΑ, ΚΕΑΤ, Make a Wish, Η Καρδιά του Παιδιού, Build a Bridge.

---------------------------

Load more comments
Comment by from