(Προετοιμασία) Εισαγωγικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο Νεοπροσληφθέντων Εκπαιδευτικών (Delaware University) (β΄τετρ, 1/2)

IC Hall

ΙΤ Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου να υπάρχει τεχνική υποστήριξη την πρώτη ώρα της Παρασκευής, 20/01/23 από την κ. Μ. Πουραΐμη.   Καθαριότητα Για τους συμμετέχοντες θα υπάρχει, στην κουζίνα του 2ου ορόφου, καφές (για την παρασκευή του οποίου παρακαλούμε να μεριμνήσετε) και βουτήματα (για τα οποία θα φροντίσουμε εμείς), ως ακολούθως: Καφέ                          κατά την προσέλευση Διάλειμμα/Καφέ      18:30-18:45   Εργατοτεχνίτες - παραλαβή υλικού από το γραφείο 219Δ, 2ος όρ., Μπενάκειο για μεταφορά στο IC Hall - διάταξη αίθουσας: 8 τραπέζια των 6 ατόμων  

Load more comments
Comment by from