Αποστολή μαθητών/τριών μελών του Ομίλου «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ & ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ» στη Γενεύη. Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Τακόπουλος. Συνοδοί καθηγητές: κ. Μπασιάκου & κ. Κορακάς (7/12/2022-10/12/2022)

Load more comments
Comment by from