ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

IC Hall

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΦΥΛΑΚΑΣ στην είσοδο 2 Μικρόφωνα Επιπλέον Laptop login win κα Κατσανοπούλου, η Κουτίβα Εκτυπωτής/Φωτοτυπικό συνδεδεμένο με το laptop Ανάγκες για καφέ (60+ άτομα)  

Load more comments
Comment by from