Μαθήματα επίλυσης επαναληπτικών θεμάτων για τους/τις μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης:  Ιστορία Ο/Π Ανθρωπιστικών Σπουδών  Φυσική O/Π Θετικών Σπουδών, και οι δύο Κλάδοι  Πληροφορική Ο/Π Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Αίθουσες

Load more comments
Comment by from