Διαδικτυακή παρουσίαση προς τους /τις μαθητές/τριες του Γυμνασίου: «100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή» Εισηγητές: Ι. Μιχαηλίδης, Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Α.Π.Θ., Ν. Ανδριώτης, ιστορικός, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αίθουσες

ιαδικτυακή παρουσίαση προς τους /τις μαθητές/τριες του Γυμνασίου: «100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή» Εισηγητές: Ι. Μιχαηλίδης, Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Α.Π.Θ., Ν. Ανδριώτης, ιστορικός, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Load more comments
Comment by from