Παρουσίαση graphic novel (6Δ) Ο συγγραφέας Ελπιδοφόρος Ιτζέμπελης θα παρουσιάσει το βιβλίο του, Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή. Θέμα; Μαθηματικά/Graphic novel. Υπεύθυνη: κα Δημητριάδη

Αίθουσες

Load more comments
Comment by from