Ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών των Τμημάτων Γ3, Γ4, Γ5, Γ6, Γ7, Γ8 και Γ9 της Γ' Λυκείου ΚΑ για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα SAFE WATER SPORTS.

Αίθουσες

Load more comments
Comment by from