Γερμανικό Τμήμα 6ης τάξης: Παγκόσμια ημέρα μεγαλόφωνης ανάγνωσης /World Read Aloud Day. Οι μαθητές του Γερμανικού τμήματος ΔΚΨ και ΔΚΑ μοιράζονται ιστορίες διαδικτυακά, μέσω MS Teams..

Αίθουσες

Load more comments
Comment by from