Επικοινωνία γονέων με εκπαιδευτικούς

Οκτ 20, 2022

Ψυχικό, 20 Οκτωβρίου 2022 

 

 

Αγαπητοί γονείς,  

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα στην εφαρμογή SoSimple, μέσω της οποίας κλείνετε τα ραντεβού με τους/τις εκπαιδευτικούς, να τροποποιείτε τον τρόπο επικοινωνίας μαζί τους (δια ζώσης/MsTeams), χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε νέο ραντεβού ακυρώνοντας το προηγούμενο ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία ζητώντας την αλλαγή αυτή.  

Αυτό που απαιτείται είναι να δηλώσετε την αλλαγή που επιθυμείτε στο πεδίο «Παρατηρήσεις» το αργότερο έως τις 22:00 της προηγούμενης ημέρας από αυτήν που δέχεται ο/η εκπαιδευτικός σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 

 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.  

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος  

Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών &  

Διευθυντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών 
Επιστροφή