Επιστολή σχετικά με τα ΚΕΔΑΣΥ

Σεπ 27, 2022

Ψυχικό, 27 Σεπτεμβρίου 2022

Προς τους γονείς των μαθητών της Α΄ Λυκείου (σχολικού έτους 2022-2023)

Αγαπητοί γονείς,

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. που σας προωθήσαμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σήμερα Τρίτη, 27/9/2022 με θέμα: «Διευκρινιστικές οδηγίες ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τΑ΄/3-8-2021) σχετικά με την αξιολόγηση μαθητών που φοιτούν στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Λυκείου όλων των τύπων», θα θέλαμε να σας εφιστήσουμε ιδιαιτέρως την προσοχή στις ακόλουθες μείζονος σημασίας επισημάνσεις:

Ι. Τα ΚΕΔΑΣΥ δύνανται να αξιολογούν μαθητές/τριες που φοιτούν μέχρι και την Γ’ Λυκείου και έως το 18ο έτος της ηλικίας τους (εννοείται ως άτομα με αναπηρία και / ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες).

Πλην όμως, ειδικά για τις«ειδικές μαθησιακές δυσκολίες» (όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία και δυσορθογραφία) τα ΚΕΔΑΣΥ δύνανται να αξιολογούν μαθητές/τριες που φοιτούν μέχρι και την Α’ Λυκείου, οι οποίοι/ες δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

II. Αυτό σημαίνει ότι οι πέντε ανωτέρω «ειδικές μαθησιακές δυσκολίες» μαθητών/τριων, που συνεπάγονται την αντικατάσταση της γραπτής εξέτασης με προφορική, μπορούν να διαγνωστούν από τα ΚΕΔΑΣΥ, μόνον εφόσον οι γονείς των εν λόγω μαθητών/τριων έχουν υποβάλει στο αρμόδιο ΚΕΔΑΣΥ σχετική αίτηση για αξιολόγηση των παιδιών τους έως και την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στην Α’ Λυκείου, δηλαδή εν προκειμένω μέχρι την30η Ιουνίου 2023 του τρέχοντος διδακτικού έτους που ο/η μαθητής/τρια παρακολούθησε τα μαθήματα της Α΄ Λυκείου (και όχι αργότερα).

 


Με εκτίμηση,

           

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος
Συνδιευθυντής Κολλεγίου Αθηνών &

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισότιμου Λυκείου

Κολλέγιο Αθηνών 

Επιστροφή