Ανακοίνωση προς γονείς μαθητών/μαθητριών Α' Λυκείου: Personal Project-Ibis

Σεπ 7, 2022

 

Προς τους γονείς των μαθητών/τριών

της Α΄ τάξης

του Ιδιωτικού Λυκείου - Κολλέγιο Ψυχικού

 

Ψυχικό, 7 Σεπτεμβρίου 2022

 

Αγαπητοί γονείς,

 Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή των μαθητών της Α΄ Λυκείου στο σύστημα του ΙΒ (Ιnternational Βaccalaureate Information System) για το Personal Project, χρειάζεται η καταγραφή των ονομάτων τους με λατινικούς χαρακτήρες, όπως ακριβώς αναγράφονται στο Διαβατήριο ή στο Δελτίο Ταυτότητάς τους.

Παρακαλούμε πολύ, σε περίπτωση που δεν έχετε καταθέσει κατά την ηλεκτρονική εγγραφή του παιδιού σας ευκρινή Φωτογραφία και σάρωση των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς του, να μας προσκομίσετε φωτοτυπία του Διαβατηρίου ή του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας των παιδιών σας (διπλή όψη) στη Γραμματεία του Λυκείου (κ. Ε. Παρασκευοπούλου, γρ. 140) ή να την αποστείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eparaskevopoulou@athenscollege.edu.gr το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022.

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 Παναγιώτης Γιαννουλάτος

Συντονιστής Κολλεγίου Ψυχικού

Διευθυντής Ιδιωτικού Λυκείου - Κολλέγιο Ψυχικού

Επιστροφή