Αριθμός νέων κρουσμάτων (13/05 – 19/05)

Μαϊ 20, 2022

Νέα Κρούσματα
13/05/22 - 19/05/22Μαθητές/τριες

Εκπαιδευτικοί

Νηπιαγωγείο

1

0,4%

  

Δημοτικό ΚΑ

22

2,4%

1

1,2%

Δημοτικό ΚΨ

11

1,0%

3

2,7%

Γυμνάσιο ΚΑ

10

1,6%

  

Γυμνάσιο ΚΨ

2

0,3%

  

Λύκειο ΚΑ

6

1,1%

  

Λύκειο ΚΨ

2

0,5%

1

2,0%

IB DP

3

1,0%

1

1,4%

 

Επιστροφή