Αριθμός νέων κρουσμάτων (04/03 - 10/03)

Μαρ 11, 2022

Νέα Κρούσματα
04/03/22 - 10/03/22Μαθητές/τριες

Εκπαιδευτικοί

Νηπιαγωγείο

  

2

5,1%

Δημοτικό ΚΑ

17

1,9%

5

5,9%

Δημοτικό ΚΨ

24

2,3%

4

3,6%

Γυμνάσιο ΚΑ

12

2,0%

  

Γυμνάσιο ΚΨ

21

3,6%

3

4,2%

Λύκειο ΚΑ

23

4,4%

1

1,7%

Λύκειο ΚΨ

13

2,9%

3

6,0%

IB DP

2

0,7%

4

5,6%

 

Επιστροφή