Γραφική ύλη Δημοτικού Σχολείου 2021 - 2022

Ιουλ 4, 2021

 

Αγαπητοί γονείς, 

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε τη γραφική ύλη για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Το Σημειώσεων και Μελέτης - Ημερολόγιο ΡΥΡ είναι σε διαδικασία έκδοσης. Με νεότερη ανακοίνωσή μας θα σας ενημερώσουμε ώστε να το προμηθευτείτε έγκαιρα. 

Σας ευχαριστούμε πολύ

 

Επιστροφή