Έρανος συγκέντρωσης παιχνιδιών - Τσάντα Αλληλεγγύης

Δεκ 4, 2020

Η Μαθητική Κοινότητα του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού αποφάσισε, στο πλαίσιο της Αξίας του μήνα Δεκεμβρίου «Αλληλεγγύη, Εθελοντισμός, Συνεργασία», να διοργανώσει έρανο, με σκοπό να βοηθήσει το Προξενείο της Ακτής Ελεφαντοστού.

Το έργο της Ελληνικής Δράσης Αφρικής είναι πολύπλευρο και δεν στέκεται μονάχα στην επίλυση ορισμένων προβλημάτων των κατοίκων της Αφρικής. Αντίθετα, αγκαλιάζει κάθε πλευρά της ζωής τους, με έμφαση στην παροχή γνώσης προς τους λαούς της Αφρικής και δημιουργεί ένα αδιάρρηκτο δεσμό μεταξύ Ελλάδας και Αφρικής. Πιο συγκεκριμένα το έργο της Δράσης εντοπίζεται:

  • στον εξοπλισμό έξι οδοντιατρείων,
  • στην ίδρυση και λειτουργία μαιευτηρίου,
  • στην ίδρυση και λειτουργία συνεταιρισμού, που ήδη απασχολεί τρεις χιλιάδες γυναίκες,
  • στην ίδρυση και λειτουργία εννέα νοσοκομείων, δυο ορφανοτροφείων, τριών σχολείων, μιας γεωργικής σχολής, δεκαέξι μονάδων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και εννέα ορνιθοτροφείων.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι μία πτέρυγα σ’ ένα απ’ τα σχολεία στην Ακτή Ελεφαντοστού έχει επονομαστεί «Κολλέγιο Ψυχικού», ως αναγνώριση της σταθερής βοήθειας που προσφέρει το σχολείο μας στο Προξενείο της Ακτής Ελεφαντοστού.

Είναι ανάγκη, λοιπόν, όλοι οι μαθητές να δημιουργήσουμε την «τσάντα αλληλεγγύης».

Η  σχολική τσάντα αυτή, πρέπει να περιλαμβάνει παιχνίδια τα οποία θα προσφερθούν στα  παιδιά που φιλοξενούνται στο ορφανοτροφείο με την επωνυμία «Ελλάς».

Η Δράση θα ξεκινήσει την ημέρα που θα επιτραπεί η επιστροφή των παιδιών στο Σχολείο και με νέα εγκύκλιο θα ενημερωθείτε για την ημερομηνία ολοκλήρωσή της.

Η «τσάντα αλληλεγγύης» να παραδοθεί στην αντίστοιχη γραμματεία της τάξης που φοιτά το κάθε παιδί.

Με ιδιαίτερη χαρά,

Η Μαθητική Κοινότητα

του Δημοτικού Σχολείου Κολλεγίου Ψυχικού

Επιστροφή