Εγκύκλιος για Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Σεπ 17, 2020

Αγαπητοί γονείς,

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από τη συνημμένη εγκύκλιο Φ1/104795/ΓΔ4/Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα «Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων», σχετικά με τη διαδικασία της απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων, σύμφωνα με την εγκύκλιο, προβλέπεται «εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τη 14η Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους».

Σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.

Από τη Διεύθυνση του Γυμνασίου

Επιστροφή