Χαιρετισμός President Σπ. Πολλάλη στους Τελειόφοιτους 2017

Χαιρετισμός President Σπ. Πολλάλη στους Τελειόφοιτους 2017

Ιουλ 3, 2017
Αγαπητοί Τελειόφοιτοι, µαθητές και µαθήτριες, το Κολλέγιο, το σχολείο σας, σας έχει προετοιµάσει µε γνώσεις, µε δεξιότητες, µε αρχές, µε αξίες, µε πρότυπα.

Αγαπητοί Τελειόφοιτοι, µαθητές και µαθήτριες, το Κολλέγιο, το σχολείο σας, σας έχει προετοιµάσει µε γνώσεις, µε δεξιότητες, µε αρχές, µε αξίες, µε πρότυπα. Σας έχει δώσει το αλφαβητάρι για τον «έξω» κόσµο, για τη ζωή και την πορεία σας. Σας έχει εφοδιάσει «µε συστατικά επιµελείας και καλής διαγωγής», όπως έγραφε ο Στέφανος ∆έλτα στην ιδρυτική διακήρυξη του Κολλεγίου. Η ολοκλήρωση της κολλεγιακής µαθητικής ζωής είναι σηµαντικός σταθµός για σας, όπως ήταν και για όσους προηγήθηκαν και όπως θα είναι και για όσους θα ακολουθήσουν. Το ταξίδι, βέβαια, δεν τελειώνει εδώ· συνεχίζεται. Νέες αφετηρίες, νέοι σταθµοί, µε προκλήσεις και ευκαιρίες, ορίζουν την είσοδό σας στον ακαδηµαϊκό βίο. Οι σπουδές σας, όποιες και αν έχετε επιλέξει, θα σας προετοιµάσουν να ενταχθείτε παραγωγικά στην παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία. Ασφαλώς θα θυµόσαστε πολλά από τη ζωή σας στο Κολλέγιο, πρόσωπα και πράγµατα και καταστάσεις. Ούτε και εµείς, όµως, λησµονούµε. Προσπαθούµε πάντα να διατηρήσουµε µια ουσιαστική σχέση µε όλους, µε τον καθένα σας. Από την πλευρά σας, οφείλετε «να ενεργείτε σαν τίµιοι και χρήσιµοι, µορφωµένοι άνθρωποι, έχοντας καλλιεργήσει τις κατάλληλες ιδιότητες του πνεύµατος και του χαρακτήρα σας» για να επανέλθουµε στις παρακαταθήκες του Στεφάνου ∆έλτα. Το Κολλέγιο έχει επενδύσει σε σας. Περιµένει να καρποφορήσουν οι προσπάθειες των δασκάλων σας, όταν αποκτήσετε θέσεις ευθύνης, όταν πάρετε στα χέρια σας το τιµόνι σε κάποιο τοµέα της πνευµατικής, πολιτικής, κοινωνικής ή επιχειρηµατικής ζωής του τόπου µας. Σας εύχοµαι οι αξίες του Κολλεγίου να λειτουργούν σαν µια σταθερή πυξίδα στη διαδροµή σας. Εύχοµαι, δηλαδή, να συνδράµετε ενεργά την προσπάθεια για µια Ελλάδα αντάξια των ανθρώπων της και των δυνατοτήτων της.

Επιστροφή