Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΕΙ

Δεκ 26, 2015
Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 διεξήχθη η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 διεξήχθη η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ήρας Ράλλη-Βαλσαμάκη, και την εκλογή ως νέου μέλους, του Αλέξιου Πιλάβιου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Αλέξανδρος Σαμαράς, Πρόεδρος. Νικόλαος Τσαβλίρης, Αντιπρόεδρος. Αννίκα Παπαντωνίου, Γενική Γραμματέας. Πέτρος Αλιβιζάτος, Ταμίας. Σέργιος Αμπαριώτης, Τιτίνα Δασκαλάκη-Βασιλείου, Απόστολος Δοξιάδης, Ιωάννης Καζάζης, Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος, Κωνσταντίνος Κανόνης, Αλέξιος Πιλάβιος μέλη.

Επιστροφή