Τροποποίηση ωρολογίου προγράμματος Γυμνασίων και Λυκείων Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού για την Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Τροποποίηση ωρολογίου προγράμματος Γυμνασίων και Λυκείων Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού για την Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Μαρ 19, 2015
Σύμφωνα με την συνημμένη υπουργική απόφαση Φ.7/614/46510/Δ1 της 19ης Μαρτίου 2015, λόγω της έκλειψης ηλίου την Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 τροποποιείτ

 

Σύμφωνα με την συνημμένη υπουργική απόφαση Φ.7/614/46510/Δ1 της 19ης Μαρτίου 2015, λόγω της έκλειψης ηλίου την Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 τροποποιείται το ωρολόγιο πρόγραμμα ως εξής:

 

 

1η περίοδος              08:30 – 09:15

2η  περίοδος             09:20 – 10:05

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 10:05 – 10:30

3η περίοδος              10:30 – 11:15

4η περίοδος              11:20 – 12:05

5η περίοδος              12:10 – 12:55

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:55 – 13:25

6η περίοδος              13:25 – 14:10

7η περίοδος              14:15 – 15:00

Επιστροφή