Νέα Ανακοίνωση για σχολικά λεωφορεία

Νέα Ανακοίνωση για σχολικά λεωφορεία

Φεβ 11, 2015
Τροποποιήσεις απογευματινών δρομολογίων (11-2-2015) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκώνγια Γυμνάσιο, Λύκειο και ΙΒ.

Τροποποιήσεις απογευματινών δρομολογίων (11-2-2015) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκώνγια Γυμνάσιο, Λύκειο και ΙΒ.

Επιστροφή