Ανακοίνωση Δ.Σ.

Ανακοίνωση Δ.Σ.

Ιουν 5, 2014
Προς τα μέλη του Σωματείου«Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα» : Αγαπητοί φίλοι,Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ανακοινώνουμε ότι, με απόφαση Δικαστηρ

 

 

 

 

 

 

 

Προς τα μέλη του Σωματείου

«Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα» :

 Αγαπητοί φίλοι,

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ανακοινώνουμε ότι, με απόφαση  Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, το Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα δικαιώθηκε απόλυτα στη διένεξή του με το Board of Trustees. Συγκεκριμένα :

1.      Επικυρώθηκε η καταγγελία της σχέσης μας με το Board of Trustees.

2.     Απαγορεύθηκε στο Board of Trustees να χρησιμοποιεί  τον τίτλο «Κολλέγιο Αθηνών» είτε στο νομικό πρόσωπο, που σήμερα εκπροσωπεί, είτε σε άλλο νομικό πρόσωπο, το οποίο ενδεχομένως θα ιδρύσει ή  με το οποίο θα συνεργασθεί.

3.    Διατάχθηκε η άμεση πληρωμή στο Ταμείο Υποτροφιών του Κολλεγίου  ποσού 1.500.000,00 Δολλ. ΗΠΑ ως αποζημίωση για την πολυετή άρνηση του Board of Trustees  να ενισχύσει το Σχολείο μας. Το ποσό αυτό έχει ήδη καταβληθεί στο Ταμείο Υποτροφιών του Κολλεγίου.

4.    Το απομένον ποσό του Endowment,   που ανέρχεται σε 14.213.374,89 Δολλ. ΗΠΑ, έχει κατατεθεί σε λογαριασμό του Σωματείου μας  στην Deutsche Bank Trust Company Americas στη  Νέα Υόρκη. Ο λογαριασμός αυτός είναι μεσεγγυητικός (escrow) λόγω της έφεσης που άσκησε το Board of  Trustees κατά της απόφασης του Δικαστηρίου.

        Η απόφαση του Δικαστηρίου επιβεβαιώνει ότι το σύνολο του Endowment  προορίζεται αποκλειστικά για το Κολλέγιο.

                                                     Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,

  

            Aλέξανδρος Κ. Σαμαράς                                                           Αννίκα Ν.Παπαντωνίου

                Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                           Γενική Γραμματέας του Δ.Σ.

   

Ψυχικό, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Επιστροφή