Τα Nέα μας

STEAM - Καταληκτική Δράση

STEAM - Καταληκτική Δράση

Ιουν 30, 2021

Το ψάρι και η θαλάσσια χελώνα ήταν φίλοι. Τους άρεσε να παίζουν και να αγκαλιάζονται σφιχτά πολύ σφιχτά. Όμως, μια μέρα τους είπαν ότι δεν επιτρεπόταν να αγγίξουν ο ένας τον άλλον.  

Τι θα μπορούσαν να κάνουν για να παίξουν χωρίς να αγγίξουν ο ένας τον άλλον;  

Στόχος της δράσης αυτής ήταν να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε τα παιδιά να θέσουν ερωτήματα, να προβλέψουν, να κατακτήσουν τη γνώση βιωματικά μέσω του STEAM (Science, Technology, Engineering, Language Arts, Math) και στο τέλος να επιλύσουν το «πρόβλημα». Ενισχύσαμε τους μαθητές να αναπτύξουν στον μέγιστο βαθμό τη δημιουργικότητά τους, τη φαντασία, τη συνεργασία και την κριτική τους σκέψη, δεξιότητες του 21ου αιώνα. 

 

Επιστροφή