Τα Nέα μας

Το τμήμα «Δελφίνι» ερευνά τα κτίρια

Απρ 23, 2021
Στο πλαίσιο της Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας «Πού βρισκόμαστε στον χώρο και στον χρόνο», οι μαθητές του τμήματος «Δελφίνι» συνομίλησαν με γονείς – αρχιτέκτονες, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Συγκεκριμένα, οι μαθητές εξάσκησαν τις δεξιότητες σκέψης και επικοινωνίας (Thinking skills, Communication skills) και θέλησαν να μάθουν ποια είναι τα στάδια κατασκευής ενός κτιρίου, από ποια υλικά μπορούν να κατασκευαστούν τα κτίρια και πώς η αρχιτεκτονική μπορεί να συμβάλλει στην προστασία του πλανήτη. Στη συνέχεια, οι γονείς, χρησιμοποιώντας κατάλληλο οπτικό υλικό, απάντησαν σε ερωτήματα που έθεσαν οι μαθητές σχετικά με το τι σχεδιάζουν οι αρχιτέκτονες, τι πρέπει να μελετήσουν πριν ξεκινήσουν την κατασκευή ενός έργου, γιατί τα κτίρια σε όλο τον κόσμο δεν είναι ίδια και πώς μπορούν τα κτίρια να αξιοποιούν διάφορες μορφές ενέργειας για να προστατεύουν το περιβάλλον. 
Τους ευχαριστούμε!

Επιστροφή