Τα Nέα μας

Το τμήμα "Αχιβάδα" ερευνά την ανακύκλωση χαρτιού

Απρ 23, 2021
Στο πλαίσιο επεξεργασίας της Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας «Πώς οργανώνουμε τον εαυτό μας», οι μαθητές του τμήματος «Αχιβάδα» συνομίλησαν μέσω Microsoft Teams με γονέα του οποίου το επάγγελμα σχετίζεται με την ανακύκλωση χαρτιού και παρουσίασε το ρόλο του στην κοινότητα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές μέσα από την παραπάνω διαδικασία έγιναν ερευνητές/ Inquirers και θέλησαν να μάθουν για τη διαλογή, την ανακύκλωση του χαρτιού και τα οφέλη που προσφέρει η διαδικασία αυτή στον πλανήτη μας. Στη συνέχεια ο γονέας χρησιμοποιώντας κατάλληλο οπτικό υλικό απάντησε σε ερωτήματα που έθεσαν οι μαθητές για την ανακύκλωση και τα προιόντα που προκύπτουν από αυτήν. Τέλος, με ένα απλό πείραμα αποτύπωσε τη διαδικασία ανακύκλωσης που ακολουθείται στο κέντρο επεξεργασίας χαρτιού. 
Τον ευχαριστούμε!  

Επιστροφή