Τα Nέα μας

Το τμήμα «Δελφίνι» ερευνά ένα εργοστάσιο

Απρ 21, 2021
Στο πλαίσιο της Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας «Πού βρισκόμαστε στον χώρο και στον χρόνο», οι μαθητές του τμήματος «Δελφίνι» συνομίλησαν με μπαμπά – μυλωνά, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Συγκεκριμένα, οι μαθητές εξάσκησαν τις δεξιότητες σκέψης και επικοινωνίας (Thinking skills, Communication skills) και θέλησαν να μάθουν πώς συλλέγεται το σιτάρι, πώς δημιουργείται το αλεύρι και πώς είναι οι χώροι ενός εργοστασίου. Στη συνέχεια, ο γονέας, χρησιμοποιώντας κατάλληλο οπτικό υλικό, απάντησε σε ερωτήματα που έθεσαν οι μαθητές σχετικά με το πού αποθηκεύεται το σιτάρι στο εργοστάσιο, πώς μεταφέρεται το αλεύρι στους φούρνους, πώς είναι ο εσωτερικός χώρος ενός μύλου και από ποια στάδια περνάει το σιτάρι για να γίνει αλεύρι, έτσι ώστε να λυθούν οι απορίες τους. 
Τον ευχαριστούμε!

Επιστροφή