Τα Nέα μας

Το τμήμα "Αχιβάδα" ερευνά βιομηχανικό εξοπλισμό και μηχανήματα

Απρ 20, 2021
Στο πλαίσιο επεξεργασίας της Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας «Πώς οργανώνουμε τον εαυτό μας», οι μαθητές του τμήματος «Αχιβάδα» συνομίλησαν μέσω Microsoft Teams με γονέα, του οποίου το επάγγελμα σχετίζεται με την έρευνα και μας παρουσίασε τον ρόλο του στην κοινότητα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές μέσα από την παραπάνω διαδικασία εξάσκησαν τις κοινωνικές δεξιότητες (Social skills) και τις δεξιότητες επικοινωνίας (Communication skills) και θέλησαν να μάθουν περισσότερα για τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που αναλύει τη σύσταση των τροφίμων και διαφόρων αντικειμένων που υπάρχουν γύρω μας. Στη συνέχεια, ο γονέας χρησιμοποιώντας κατάλληλο οπτικό υλικό απάντησε σε ερωτήματα που έθεσαν οι μαθητές για τη χρήση αυτού του εξοπλισμού και πώς ωφελεί την κοινότητα. 
Τον ευχαριστούμε!  

Επιστροφή