Τα Nέα μας

Career Day - University Day 2021 στο Κολλέγιο Αθηνών

Απρ 16, 2021

Το Σχολείο μας διοργανώνει κάθε χρόνο ημερίδες για την επαγγελματική και την πανεπιστημιακή ενημέρωση των μαθητών Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών και Κολλεγίου Ψυχικού. Καταξιωμένοι επαγγελματίες και Καθηγητές πανεπιστημίων πραγματοποιούν παρουσιάσεις/ομιλίες προς τους μαθητές, σχετικά με τους κλάδους τους οποίους εκπροσωπούν.

Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που επικρατούν εφέτος, οι ομιλίες/παρουσιάσεις διεξήχθησαν διαδικτυακά. Οι μαθητές είχαν πρόσβαση σε αυτές επί μία εβδομάδα, ώστε να παρακολουθήσουν αυτές που τους ενδιέφεραν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχόλια και ερωτήσεις τους στους ομιλητές.

Η Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης (Career Day), πραγματοποιήθηκε εφέτος για εικοστή πέμπτη φορά, για τους μαθητές της Α’ και της Β’ Λυκείου και του πρώτου έτους του International Baccalaureate Diploma Programme την Τετάρτη, 17 Μαρτίου. Ειδικοί επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, πολλοί από τους οποίους είναι απόφοιτοι και γονείς μαθητών του Κολλεγίου, ενημέρωσαν τα παιδιά για τη φύση του επαγγέλματός τους, για επαγγελματικές προοπτικές, καθώς και για τις απαιτούμενες σπουδές. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες επαγγελματιών 36 διαφορετικών κλάδων όπως: Αρχιτεκτονικής, Ιατρικής, Θετικών Επιστημών, Μαθηματικών, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Μάρκετινγκ, Διεθνών Σχέσεων, Τεχνών, Τουρισμού, Ναυτιλιακών, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – Δημοσιογραφίας, Τραπεζών, Πληροφορικής, Ψυχολογίας, Μηχανολογίας, Career Planning κ.ά.

Η Ημέρα Πανεπιστημιακής Ενημέρωσης (University Day), πραγματοποιήθηκε εφέτος για δωδέκατη χρονιά, για τους μαθητές της Β’ και της Γ’ Λυκείου την Τετάρτη, 7 Απριλίου. Καθηγητές Πανεπιστημίων ενημέρωσαν τους μαθητές για θέματα όπως: περιγραφή της Πανεπιστημιακής Σχολής / Τμήματος που εκπροσωπούν, απαιτήσεις της Σχολής από όσους θα φοιτήσουν σε αυτή, πρόγραμμα και διάρκεια σπουδών, μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, πιθανές προοπτικές επαγγελμάτων με βάση το συγκεκριμένο πτυχίο. Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες Καθηγητών 22 διαφορετικών σχολών και τμημάτων όπως: Ιατρικής, Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Διεθνών Σχέσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πολιτικών Επιστημών, Αρχιτεκτονικής, Βιολογίας, Μαθηματικών, Ναυτιλιακών Σπουδών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ψυχολογίας κ.ά.

 

Επιστροφή