Τα Nέα μας

Διάκριση εργασίας μαθητών του Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού από τον Οργανισμό UNESCO - Green Citizens

Απρ 16, 2021

Το Sustainable Product Design, ένα project των μαθητών του Κολλεγίου Ψυχικού του ακαδημαϊκού έτους 2012-13, επελέγη και θα συμπεριληφθεί στα 100 έργα παγκοσμίως που παρουσιάζονται ετησίως στην πλατφόρμα της UNESCO. Το έργο που επελέγη από τις ομάδες του δικτύου UNESCO Green Citizens πληροί τα ακόλουθα τρία κριτήρια: μπορεί να αντιγραφεί, είναι καινοτόμο και μπορεί να ασκήσει επιρροή. Η UNESCO GREEN CITIZENS είναι μια παγκόσμια εκστρατεία για την ενίσχυση τοπικών πρωτοβουλιών και την ανάδειξη τοπικών περιβαλλοντικών έργων σε παγκόσμια κλίμακα.

Από το 2012 έως τώρα, οι μαθητές του Γυμνασίου χρησιμοποιούν τον Κύκλο Σχεδιασμού (Design Cycle) για τη δημιουργία «πράσινων» προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη την επιλογή των υλικών, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και  την ενέργεια  που απαιτείται για την κατασκευή και χρήση αυτών των προϊόντων. Μέσω του MYP, αυτό το έργο εξελίχθηκε με ενότητες που προωθούν τους 17 στόχους αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030, όπως τον στόχο "Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές"  με τον σχεδιασμό βιώσιμης γέφυρας, τον στόχο "Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες", τον στόχο "Δράση για το κλίμα" και  τον στόχο "Προσιτή και καθαρή ενέργεια" με τον σχεδιασμό βιώσιμων κτιρίων - Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και βιωσιμότητα πολιτιστικής κληρονομιάς με τον σχεδιασμό του ιδανικού υπνοδωματίου.

Επιστροφή