Τα Nέα μας

Το τμήμα "Τσιπούρα" εξερευνά τη Βουλή των Ελλήνων

Το τμήμα "Τσιπούρα" εξερευνά τη Βουλή των Ελλήνων

Απρ 12, 2021
Στο πλαίσιο της Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας «Πού βρισκόμαστε στον χώρο και στον χρόνο», οι μαθητές του τμήματος «Τσιπούρα» συνομίλησαν μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams με γονέα που εργάζεται στη Βουλή των Ελλήνων. Συγκεκριμένα, μέσα από την παραπάνω διαδικασία, οι μαθητές εξάσκησαν τις δεξιότητες επικοινωνίας και σκέψης (Communication skills, Thinking skills) και θέλησαν να μάθουν για το σπουδαίο αυτό κτίριο. Ο γονέας, χρησιμοποιώντας κατάλληλο οπτικό υλικό, μίλησε για την ιστορία του κτιρίου και έδειξε εικόνες από τους εσωτερικούς του χώρους εξηγώντας τον τρόπο που χρησιμοποιούνται. Στο τέλος, απάντησε σε ερωτήματα που έθεσαν οι μαθητές, έτσι ώστε να λυθούν οι απορίες τους. 
Τον ευχαριστούμε!

Επιστροφή