Τα Nέα μας

Το τμήμα «Δελφίνι» ερευνά τον χώρο του αεροπλάνου και του αεροδρομίου

Το τμήμα «Δελφίνι» ερευνά τον χώρο του αεροπλάνου και του αεροδρομίου

Απρ 9, 2021
Στο πλαίσιο της Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας «Πού βρισκόμαστε στον χώρο και στον χρόνο», οι μαθητές του τμήματος «Δελφίνι» συνομίλησαν μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams με γονέα – ιδιοκτήτη σχολής πιλότων της τάξης τους. Συγκεκριμένα, οι μαθητές εξάσκησαν τις δεξιότητες σκέψης και επικοινωνίας (Thinking skills, Communication skills) και θέλησαν να μάθουν σε ποιους χώρους χωρίζεται ένα αεροπλάνο και ποιους χώρους περιλαμβάνει ένα αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, ο γονέας, χρησιμοποιώντας κατάλληλο οπτικό υλικό, απάντησε σε ερωτήματα που έθεσαν οι μαθητές σχετικά με το γιατί υπάρχουν οι συγκεκριμένοι χώροι σε όλα τα αεροπλάνα, πώς πετούν τα αεροπλάνα και ποιους κανόνες πρέπει να ακολουθούμε όταν βρισκόμαστε μέσα σε αυτά, έτσι ώστε να λυθούν οι απορίες τους. 
Τον ευχαριστούμε!

Επιστροφή