Τα Nέα μας

Το τμήμα "Λαβράκι" ερευνά ένα αρχιτεκτονικό γραφείο

Το τμήμα "Λαβράκι" ερευνά ένα αρχιτεκτονικό γραφείο

Απρ 5, 2021
Στο πλαίσιο της Διαθεματικής Ενότητας Έρευνας «Που βρισκόμαστε στο χώρο και στο χρόνο», οι μαθητές του τμήματος «Λαβράκι» συνομίλησαν με τους γονείς– αρχιτέκτονες , μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams. Συγκεκριμένα, οι μαθητές εξάσκησαν τις κοινωνικές δεξιότητες και τις δεξιότητες σκέψης τους (Social skills, thinking skills) και θέλησαν να μάθουν πως γίνεται η σχεδίαση και υλοποίηση των κτηρίων. Στη συνέχεια, οι γονείς – αρχιτέκτονες, χρησιμοποιώντας κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό, απάντησαν σε ερωτήματα που έθεσαν οι μαθητές σχετικά με τη δημιουργία ενός κτιρίου, τα εργαλεία που χρησιμοποιούν για να μετρήσουν και να σχεδιάσουν,έτσι ώστε να λυθούν οι απορίες τους. 
Τους ευχαριστούμε!

Επιστροφή