Τα Nέα μας

1ο διαθεματικό σχέδιο PYP στην Έκτη Δημοτικού: Πώς λειτουργεί;

1ο διαθεματικό σχέδιο PYP στην Έκτη Δημοτικού: Πώς λειτουργεί;

Ιαν 28, 2021

Στο πλαίσιο του πρώτου διαθεματικού σχεδίου PYP, η Στ΄ Δημοτικού του Κολλεγίου Ψυχικού, ασχολήθηκε με το θέμα: «Οι ανθρώπινες ανακαλύψεις και εφευρέσεις επηρεάζουν τη ζωή μας», κάτω από τον τίτλο: «Μια ιδέα, λίγη τύχη, τόλμη και πολλή δουλειά, κάνουνε τη διαφορά». Αφού ερεύνησαν το θέμα, ζωγράφισαν τη δική τους εφεύρεση που ζωγραφίζει με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών του μαθήματος των Ελεύθερων Δράσεων. Στο τέλος, σε ζευγάρια «ένωσαν» τις ζωγραφιές τους και φαντάστηκαν ότι «λύνει» ένα παγκόσμιο πρόβλημα: ανεργία, ρατσισμό, μόλυνση κλπ. Διάλεξαν μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας για να «δουλέψει» και έγραψαν τις οδηγίες χρήσεως. Μέσα από αυτή τη δράση αναδείχτηκαν τόσο οι γνώσεις που αποκόμισαν από την έρευνα, όσο και οι δεξιότητες, τα προφίλ και οι στάσεις που καλλιεργήθηκαν. Πραγματικά, τα παιδιά μας σκέφτηκαν, φαντάστηκαν και δημιούργησαν εξαιρετικά αποτελέσματα!

Επιστροφή