Τα Nέα μας

Διαδικτυακά Σεμινάρια: Thriving as a Digital Teacher

Νοε 13, 2020

Στις 30 Οκτωβρίου και τις 13 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα δύο πρώτα διαδικτυακά σεμινάρια του προγράμματος Thriving as a Digital Teacher για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών του Κολλεγίου σε συνεργασία με το Τμήμα Prep Digital του Arizona State University*. 

Τα σεμινάρια παρακολούθησαν 55 Προϊστάμενοι και Συντονιστές των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Σχολείου μας, χωρισμένοι σε δύο ομάδες (Γυμνασίων - Λυκείων και Νηπιαγωγείου - Δημοτικών). Το πρώτο μέρος του προγράμματος προβλέπει τρεις «ζωντανές» συναντήσεις και ανάμεσά τους ασύγχρονα μαθήματα (Asynchronous Playlist), συνολικής διάρκειας 20 ωρών. Η τρίτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου.

Τα θέματα που καλύφθηκαν από τους εκπαιδευτικούς του Arizona State University στα δύο πρώτα σεμινάρια είναι: 

1: Χτίζοντας μια διαδικτυακή κοινότητα - Σχέσεις

2: Βέλτιστες πρακτικές στην ψηφιακή διδασκαλία

3: Βέλτιστες πρακτικές στην ασύγχρονη διδασκαλία και σχεδιασμός διαδικτυακών μαθημάτων

4: Ακαδημαϊκή Ακεραιότητα και Αξιολογήσεις βάσει συζήτησης

5: Βέλτιστες πρακτικές στη σύγχρονη διδασκαλία

6: Εργαλεία Web 2.0 και στρατηγικές για συνεργασία και συμμετοχή

Κατά το δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους, θα ακολουθήσει νέα σειρά σεμιναρίων.

Το πρόγραμμα εστιάζει στην εξ αποστάσεως διδασκαλία (σύγχρονη και ασύγχρονη) και έχει ως σκοπό να φέρει τους εκπαιδευτικούς σε επαφή με βέλτιστες πρακτικές και τα πλέον σύγχρονα εκπαιδευτικά ψηφιακά εργαλεία για την πρόκληση του ενδιαφέροντος και την αποτελεσματική μάθηση των μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε επαφή με πλούσιο υλικό και στρατηγικές, που δοκιμάζουν αμέσως στην τάξη τους, βλέπουν την αποτελεσματικότητά τους, ανταλλάσσουν εμπειρίες και συζητούν με τους εκπαιδευτές.

Οι Ακαδημαϊκοί Προϊστάμενοι και Συντονιστές που παρακολουθούν το πρόγραμμα θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά παρουσιάζοντας τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες στους συναδέλφους τους κατά ειδικότητα. Έτσι, όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας θα  εκπαιδευτούν στις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εκπαιδευτικές εφαρμογές, για να είναι σε θέση να σχεδιάζουν ελκυστικά και αποτελεσματικά μαθήματα για τους μαθητές τους. Στόχος μας είναι οι ψηφιακές τάξεις να πλησιάζουν κατά το δυνατόν την ποιότητα της δια ζώσης διδασκαλίας και μάθησης.

 *Το Arizona State University (ASU) βρίσκεται ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και είναι πρωτοπόρο στη διαδικτυακή εκπαίδευση. Το τμήμα Prep Digital του ASU αξιοποιώντας την εμπειρία της τελευταίας δεκαετίας υποστηρίζει τη διαδικτυακή και υβριδική μάθηση για σχολεία K-12 στις ΗΠΑ και αλλού.

Επιστροφή