Address: 15 Stephanou Delta St., 15452 Psychico

email: [email protected]

 

Secretariat:

Alina Giannoulopoulou
T: 210 6798100 (ext.4670)

Epameinondas Georgoulias
T: 210 6798207

Eugenia Karali
T: 210 6798100 (ext.4737)

Zoi Voulgari
T: 210 6798100 (ext.4683)