Οι δηλώσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα  για το 2022-2023 έχουν ολοκληρωθεί.