Στοιχεία πληρωμής

Η πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με χρήση της σχετικής Ταυτότητας Πληρωμής που σας έχει αποσταλεί από το Λογιστήριο του ΕΕΙ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και πατήστε το κουμπί «Πληρωμή»

 

Με την υποβολή της φόρμας θα μεταφερθείτε στο ασφαλές περιβάλλον e-commerce της Εθνικής Τράπεζας όπου θα σας ζητηθεί να βάλετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Η συναλλαγή πραγματοποιείται απευθείας με την τράπεζα και κανένα σχετικό στοιχείο δεν αποθηκεύεται στη βαση δεδομένων του ΕΕΙ. Σε περίπτωση αποτυχίας της συναλλαγής, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με την εκδότρια Τράπεζα της Κάρτας.