Athens College High School students qualify for 2nd round of 35th Panhellenic Informatics Competition

Athens College High School students qualify for 2nd round of 35th Panhellenic Informatics Competition

Apr 4, 2023

GRADE 10

  • ANTONIADIS STYLIANOS NIKOLAOS
  • ANTONIADOU SOFIA MARIA
  • RALLIS EFSTRATIOS
  • TRIKALLIDIS VYRONAS

GRADE 11

  • TOUMPEZOGLOU DIMITRIS
Back