Απομένουν λίγες ημέρες ακόμη για να συμμετέχετε στο Annual Fund 2021-2022 με τη δωρεά σας


To view this in English, please click here.


Απομένουν λίγες ημέρες ακόμη, για να συμμετέχετε με τη δωρεά σας στο Annual Fund 2021-2022 του Κολλεγίου, που ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2022.


Η συμμετοχή σας στηρίζει τους μαθητές μας και το Σχολείο μας. Κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσού, κάνει τη διαφορά.


Η συλλογική συμμετοχή είναι η δύναμή μας. 

Κάθε δωρεά είναι μία πράξη αισιοδοξίας.


 € 10 
 € 25 
 € 50 
€ 100
€ 250
Άλλο 


Αν έχετε ήδη κάνει δωρεά, σας ευχαριστούμε. 


Αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά των δωρητών μας κατόπιν συγκατάθεσής τους, ανεξαρτήτως ποσού, στον ψηφιακό «τοίχο» των δωρητών του Annual Fund και σε Giving Societies, με βάση το ετήσιο συνολικό ποσό των δωρεών τους, στην ετήσια Έκθεση Δωρεών με αναγραφή της αδιάλειπτης προσφοράς για 5 και 10 έτη. Ελλάδα T: +30 210 6798217

Η.Π.Α. Τ: +1 212 697 7071

E: [email protected]


Το Κολλέγιο Αθηνών είναι μη κερδοσκοπικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ιδρύθηκε το 1925 από φωτισμένους Έλληνες με την υποστήριξη Αμερικανών φιλελλήνων και παρέχει εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών σε πάνω από 4.700 μαθητές σε ισότιμη αναλογία μεταξύ των δύο φύλων. Σύμφωνα με τη μακρά παράδοση προσφοράς του Σχολείου μας, όλα τα έσοδα επανεπενδύονται στους εκπαιδευτικούς σκοπούς του, για να υπηρετήσουν το όραμα των ιδρυτών και την αποστολή του. Σήμερα, πάνω από το 20% των μαθητών του Σχολείου μας λαμβάνει οικονομική στήριξη, συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης στήριξης των οικογενειών που επλήγησαν από την πανδημία.


Δήλωση Ενημέρωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων