Απομένουν λίγες ημέρες ακόμη για να στηρίξετε το Annual Fund 2020-2021
To view this in English, please click here.
Απομένουν λίγες ημέρες ακόμη, για να στηρίξετε το Annual Fund 2020-2021 του Κολλεγίου, που ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου.

Η συλλογική συμμετοχή είναι η δύναμή μας.
Κάθε δωρεά είναι μία πράξη αισιοδοξίας.

Στηρίξτε τους μαθητές μας και μελλοντικούς αποφοίτους μας.
Κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσού, κάνει τη διαφορά.

Αν έχετε ήδη κάνει δωρεά, σας ευχαριστούμε εκ μέρους του Κολλεγίου. 

Αναγνωρίζουμε τη συνεισφορά ανεξαρτήτως ποσού των δωρητών μας στον ψηφιακό «τοίχο» δωρητών του Annual Fund. Αναγνωρίζουμε επίσης τους δωρητές μας σε Giving Societies (Honor Roll of Donors) με βάση το συνολικό ποσό των δωρεών τους στην ετήσια Έκθεση Δωρεών με αναγραφή της αδιάλειπτης προσφοράς τους για 5 και 10 έτη.
Ελλάδα T: +30 210 6798217
Η.Π.Α. Τ: +1 212 697 7071
Το Κολλέγιο Αθηνών είναι μη κερδοσκοπικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών. Ιδρύθηκε το 1925 από φωτισμένους Έλληνες με την υποστήριξη Αμερικανών φιλελλήνων και παρέχει εκπαίδευση σε 4.803 μαθητές σε ισότιμη αναλογία μεταξύ των δύο φύλων. Σύμφωνα με τη μακρά παράδοση προσφοράς του Σχολείου μας, όλα τα έσοδα επανεπενδύονται στους εκπαιδευτικούς σκοπούς του, για να υπηρετήσουν το όραμα των ιδρυτών και την αποστολή του.

Για δωρεές στις Η.Π.Α., σημειώνουμε ότι οι Trustees of Athens College in Greece είναι αμερικανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, όπως περιγράφεται στις ενότητες 170(c)(2) και 501(c)(3) του Κώδικα Εσωτερικών Εσόδων των Η.Π.Α.

Δήλωση Ενημέρωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων