«Οφείλω πάρα πολλά στο Κολλέγιο, που μου έδωσε τη δυνατότητα να συναναστραφώ με μαθητές από όλα τα περιβάλλοντα. Η μοναδική αυτή εκπαιδευτική εμπειρία με διαμόρφωσε και εξακολουθεί να διαμορφώνει γενιές παιδιών. Θέλουμε το Κολλέγιο να συνεχίσει να δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά από όλες τις κοινωνικοοικονομικές ομάδες να έρχονται με υποτροφίες στο Σχολείο μας. Εδώ χρειαζόμαστε πολλή βοήθεια. Mόνο το 30% τoυ ποσού που διατίθεται συνολικά για το Πρόγραμμα Υποτροφιών καλύπτεται από δωρεές, ενώ σε αντίστοιχα αμερικανικά σχολεία, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 70-80%.»

Καθηγητής Κώστας Συνολάκης '75
Διευθυντής/President Κολλεγίου Αθηνών