ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/PRESIDENT ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΣΤΑ ΣΥΝΟΛΑΚΗ - TΗΕ PRESIDENT'S REPORT 2021-2022