3η & 4η Δημοτικού

Η  3η και 4η Δημοτικού μετά από μία γνωριμία με τα ρομπότ θα κληθεί να υλοποιήσει project με το κάθε ρομπότ ξεχωριστά. Τα παιδιά -ατομικά ή σε μικρές ομάδες - θα μάθουν να γράφουν κώδικα ώστε να καθοδηγούν τα ρομπότ τους στο διάστημα, τον κόσμο των δεινοσαύρων, αλλά και σε διάφορες χώρες του κόσμου (φυσικά μπορούν να κατασκευάσουν και όποιον άλλο κόσμο αποφασιστεί από την ομάδα). Ο στόχος θα είναι πιο σύνθετος, καθώς θα υπάρχουν εμπόδια, τα οποία θα πρέπει να ξεπεράσουν με τον κατάλληλο προγραμματισμό του ρομπότ τους! Η ομάδα της Γ’ και Δ’ Δημοτικού θα ασχοληθεί επιπλέον με αυτοματισμούς και τρόπο προγραμματισμού αυτών, αλλά και πειράματα ροής και ισορροπίας, πίεσης και μαγνητισμού. Το πρόγραμμα πάντα διαμορφώνεται ανάλογα με το ενδιαφέρον των παιδιών και το επίπεδο της ομάδας.

Το μάθημα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, 14:15-15:35.

Δίδακτρα: €400