Σύνθετες Ηλεκτρικές Μηχανές (2η-3η Δημοτικού)

Σκοπός του Προγράμματος "Σύνθετες Ηλεκτρικές Μηχανές" είναι η περαιτέρω εξοικείωση των μαθητών με τα στοιχεία δόμησης και τις τεχνοτροπίες κατασκευής ενός μοντέλου και η ενασχόληση με το σχεδιασμό περίπλοκων μηχανισμών. Το Πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του Προγράμματος "Νέοι Μηχανικοί" του σχολικού έτους 2020-2021. Οπλισμένοι με κατάλληλα εφόδια οι μικροί μηχανικοί είναι έτοιμοι να κατασκευάσουν σύνθετες μηχανές στην κατεύθυνση της επίλυσης προβλημάτων στην υπηρεσία του ανθρώπου. Θα κατανοήσουν τι σημαίνει ηλεκτρικό κύκλωμα, τι είναι η πολικότητα ρεύματος και τι είναι ο διακόπτης, δίνοντας κίνηση σε συγκεκριμένες κατασκευές. Θα μάθουν να αντικαθιστούν το διακόπτη του κυκλώματος και τον χειριστή (άνθρωπο) με αισθητήρα και υπολογιστή (πρόγραμμα). Έτσι θα εισέλθουν στον κόσμο των αυτοματισμών και του προγραμματισμού. Με τη χρήση tablet δίνουμε εντολές στην κατασκευή μας να εκτελέσει συγκεκριμένες δράσεις και με τη χρήση αισθητήρων μπορούμε να χτίσουμε τους πρώτους μας αυτοματισμούς, ώστε η κατασκευή μας να αντιδρά σε ερεθίσματα από το περιβάλλον.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ:

  • ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
  • ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΛΟΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ

Το μάθημα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή, 16:00-17:20.
Δίδακτρα: €330.