5η & 6η Δημοτικού

Τα παιδιά της 5ης και 6ης Δημοτικού θα εξασκηθούν στην καταγραφή κώδικα με ρομπότ κατάλληλα για την ηλικία τους. Τα διαφορετικά είδη ρομπότ με τα οποία θα έρθουν σε επαφή θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν και τους διαφορετικούς τύπους κώδικα που υπάρχουν αλλά και την προγραμματιστική λογική και την αλγοριθμική σκέψη που χρειάζεται ένα ρομπότ.
Τα πειράματα και οι αυτοσχέδιες μηχανικές κατασκευές βοηθούν τα παιδιά στην επίλυση προβλήματος και ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, αλλά και τη διαχείριση της αποτυχίας.
Τα πειράματα με τα οποία θα ασχοληθούμε επικεντρώνονται σε θέματα του πραγματικού κόσμου, όπως τι παθαίνει ένα αυτοκίνητο αν βυθιστεί στη θάλασσα, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ηλεκτρομαγνητικό τρένο, τι υλικά χρειαζόμαστε για τη δημιουργία ενός αυτοσχέδιου ρομπότ που χορεύει.
Θα μπορούν και τα ίδια τα παιδιά να φέρουν ερωτήματα προς απάντηση και επίλυση ώστε να γίνουν πείραμα.
Το πρόγραμμα πάντα προσαρμόζεται ανάλογα με το ενδιαφέρον των παιδιών και το επίπεδο της ομάδας.

Το μάθημα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, 14:15-15:35.Δίδακτρα: €400