Οι πρώτοι Αυτοματισμοί (5η Δημοτικού)

Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για την εισαγωγή των μαθητών του Δημοτικού στους αυτοματισμούς και την εκπαιδευτική ρομποτική. Οι μαθητές θα δημιουργήσουν ολοκληρωμένα projects με τη χρήση του Microbit.  Μέσω της ομαδικής δραστηριότητας για την κατασκευή ενός ρομποτικού μοντέλου που αλληλοεπιδρά με τον αληθινό κόσμο σε πραγματικό χρόνο, τα παιδιά ζουν μια συναρπαστική και ψυχαγωγική εμπειρία που δεν θέλουν να τελειώσει! Η διαδραστική, δημιουργική μάθηση είναι ευκολότερη από ποτέ - οι μαθητές μπορούν να δους τις κατασκευές τους σε δράση, να δοκιμάσουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητές του στην επίλυση προβλημάτων.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η συναρπαστική εκμάθηση της Φυσικής, της Τεχνολογίας, των Μαθηματικών και της Μηχανικής πρακτικά χωρίς θεωρίες και περιττή ορολογία και μεθόδων ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ:

  • ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
  • ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
  • ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Το μάθημα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη, 14:15-15:35.
Δίδακτρα: €330