Οι πρώτοι Αυτοματισμοί (3η - 4η Δημοτικού)

Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για την εισαγωγή των μαθητών του Δημοτικού στους αυτοματισμούς και την εκπαιδευτική ρομποτική, αποτελεί συνέχεια του Προγράμματος "STEM in Action" του σχολικού έτους 2020-2021. Οι μαθητές θα δημιουργήσουν ολοκληρωμένα projects, όπου την κίνηση δίνουν μοτέρ με εντολές λειτουργίας τους από αισθητήρες μέσω προγράμματος που έχουν δημιουργήσει στο tablet. Κατασκευή Προγραμματισμός Λειτουργία σε απόλυτη αρμονία όπως ένας αθλητής. Μέσω της ομαδικής δραστηριότητας για την κατασκευή ενός ρομποτικού μοντέλου που αλληλοεπιδρά με τον αληθινό κόσμο σε πραγματικό χρόνο, τα παιδιά ζουν μια συναρπαστική και ψυχαγωγική εμπειρία που δεν θέλουν να τελειώσει!

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ:

  • ΕΦΕΥΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
  • ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ/ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
  • ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Το μάθημα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή, 16:00-17:20.
Δίδακτρα: €330