Εγγραφές

Οι αιτήσεις για εγγραφές υποβάλλονται:

Η εγγραφή ισχύει μόνο μετά τη συμπλήρωση και υπογραφή του Δελτίου Εγγραφής και την κατοβολήτου καθορισμού ποσού που αναφέρεται στο εν λόγω Δελτίο Εγγραφής και στον Κανονισμό Λειτουργίας, αντίγραφο των οποίων έλαβε ο Γονέας και αποδέχεται με την υπογραφή του Δελτίου Εγγραφής.

Τα τμήματα πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός εγγραφών.

ΔΕΛΤΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2021-2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΧΟΡΟΣ"
ΜΑΘΗΜΑΤΑ STEM ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΚΙΝΕΖΙΚΑ
ΩΔΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ