Εγγραφές

Οι αιτήσεις για εγγραφές υποβάλλονται:

  • Στη Γραμματεία των Ειδικών Προγραμμάτων (εντός των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. επί της οδού Στεφάνου Δέλτα αρ. 15, στο Ψυχικό, κτίριο ΚΑΠΠΣ, 1ος όροφος), από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 09:00-15:30
  • Με email ([email protected]) αποστέλλοντας το σχετικό Δελτίο Εγγραφής. 

Η εγγραφή ισχύει μόνο μετά τη συμπλήρωση και υπογραφή του Δελτίου Εγγραφής και την κατοβολή του καθορισμένου ποσού που αναφέρεται στο εν λόγω Δελτίο Εγγραφής και στον Κανονισμό Λειτουργίας, αντίγραφο των οποίων έλαβε ο Γονέας και αποδέχεται με την υπογραφή του Δελτίου Εγγραφής.

Τα τμήματα πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός εγγραφών.

ΔΕΛΤΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2022-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΧΟΡΟΣ"
ΜΑΘΗΜΑΤΑ STEM ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΚΙΝΕΖΙΚΑ
ΩΔΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ